Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một con lắc lò xo đang dao động tắt dần. Độ giảm cơ năng sau

Một con lắc lò xo đang dao động tắt dần. Độ giảm cơ năng sau

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một con lắc lò xo đang dao động tắt dần. Độ giảm cơ năng sau một thời gian là 14%. Tính độ giảm biên độ trong thời gian đó.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Cơ năng ban đầu của vật: ({rm{W}} = {{k{A^2}} over 2})

Sau một thời gian: ({rm{W'}} = {{kA{'^2}} over 2} = 0,86W Rightarrow A' = sqrt {0,86} A)

=> Độ giảm biên độ là: (Delta A = {{A - A'} over A}.100%  = 7,26% )

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn