Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một con lắc lò xo dao động điều hoà với biên độ 12 cm, khi đ

Một con lắc lò xo dao động điều hoà với biên độ 12 cm, khi đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một con lắc lò xo dao động điều hoà với biên độ 12 cm, khi động năng bằng thế năng thì li độ của vật:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Khi động năng bằng thế năng thì:

\(\left\{ \matrix{
{W_d} = {{\rm{W}}_t} \hfill \cr
{\rm{W}} = {W_d}{\rm{ + }}{{\rm{W}}_t} \hfill \cr} \right. \Rightarrow {{\rm{W}}_t} = {1 \over 2}{\rm{W}} \Rightarrow x = \pm {A \over {\sqrt 2 }} = \pm 6\sqrt 2 cm\)

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn