Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một con lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình :x =4co

Một con lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình :x =4co

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một con lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình :x =4cos(2

πt)cm. Tỷ số động năng và thế năng của hòn bi tại li độ x = 2cm là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án D

Phương pháp : Áp dụng định luật bảo toàn năng lượng

(eqalign{ & {{rm{W}}_d} = {rm{W}} = {{rm{W}}_t} = {1 over 2}k{A^2} - {1 over 2}k{x^2} cr & Rightarrow {{{{rm{W}}_d}} over {{{rm{W}}_t}}} = {{{1 over 2}k{A^2} - {1 over 2}k{x^2}} over {{1 over 2}k{x^2}}} = {{{A^2} - {x^2}} over {{x^2}}} = {{{4^2} - {2^2}} over {{2^2}}} = 3 cr} )

 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn