Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một con lắc lò xo dao động điều theo phương thẳng đứng với b

Một con lắc lò xo dao động điều theo phương thẳng đứng với b

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một con lắc lò xo dao động điều theo phương thẳng đứng với biên độ A = 4 cm, khối lượng của vật m = 400 g. Giá trị lớn nhất của lực đàn hồi tác dụng lên vật là 6,56N. Cho p2 = 10; g = 10m/s2. Chu kỳ dao động của vật là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn