Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một con lắc lò xo dao động tắt dần trên mặt phẳng nằm n

Một con lắc lò xo dao động tắt dần trên mặt phẳng nằm n

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một con lắc lò xo dao động tắt dần trên mặt phẳng nằm ngang. Cứ sau mỗi chu kì biên độ giảm (3% .) Gốc thế năng tại vị trí của vật mà lò xo không biến dạng. Phần trăm cơ năng của con lắc bị mất đi sau một dao động toàn phần là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Công thức tính năng lượng con lắc: ({rm{W}} = dfrac{1}{2}.k.{A^2})

Giải chi tiết:

Năng lượng của con lắc là: ({rm{W}} = dfrac{1}{2}.k.{A^2})

Sau mỗi chu kì biên độ giảm (3% ) tức là còn (97% ,) vậy năng lượng giảm là:

(begin{array}{l}Delta {rm{W}} = {{rm{W}}_1} - {{rm{W}}_2} = dfrac{1}{2}k.{A^2} - dfrac{1}{2}.k.{(97% A)^2}\,,,,,,,,, = 5,91% .dfrac{1}{2}k.{A^2} = 5,91% {rm{W}}end{array})

Chọn C.

Ý kiến của bạn