Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một con lắc lò xo được đặt nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k

Một con lắc lò xo được đặt nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một con lắc lò xo được đặt nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k = 40 N/m và vật nặng khối lượng m = 0,4 kg. Từ vị trí cân bằng kéo vật ra một đoạn 5 cm rồi thả nhẹ cho vật dao động. Coi vật dao động điều hòa. Trong quá trình dao động của vật thì công suất tức thời cực đại của lực đàn hồi là

        


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

 Đáp án là B. 

ta có công suất tức thời P = F.v 

- F là lực kéo về => F = - kx = - KAcos(ω t +φ ) 

- v là vận tốc  => v = - ωAsin ( ωt+φ )

= > P = 

 

Đặt ωt+φ = 

 Giải thích (1) 

xảy ra dấu " =" 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn