Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một con lắc lò xo gồm độ cứng k = 100Nm và vật nặng có

Một con lắc lò xo gồm độ cứng k = 100Nm và vật nặng có

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một con lắc lò xo gồm độ cứng (k = 100N/m) và vật nặng có khối lượng m, dao động điều hòa theo trục Ox nằm ngang. Thế năng của con lắc đó khi đi qua vị trí có li độ (x = 3cm) theo chiều âm là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Công thức tính thế năng: ({W_t} = dfrac{1}{2}k{x^2})

Giải chi tiết:

Thế năng của con lắc khi đi qua vị trí (x = 3cm) theo chiều âm là:

({W_t} = dfrac{1}{2}k{x^2} = dfrac{1}{2}.100.0,{03^2} = 0,045J)

Chọn A.

Ý kiến của bạn