Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m và vật nh

Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m và vật nh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m và vật nhỏ khối lượng m. Con lắc dao động điều hòa theo  phương ngang với chu kì T. Biết ở thời điểm t nào đó vật có li độ 5cm, sau đó T/4 vật có tốc độ 50cm/s. Giá trị của m bằng


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn