Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa có chiều

Một con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa có chiều

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa có chiều dài biến thiên từ (20cm) đến (26cm.) Biên độ dao động là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Sử dụng biểu thức: ({l_{ma{rm{x}}}} - {l_{min }} = 2{rm{A}})

Giải chi tiết:

Ta có: ({l_{ma{rm{x}}}} - {l_{min }} = 2{rm{A}})

( Rightarrow A = dfrac{{{l_{ma{rm{x}}}} - {l_{min }}}}{2} = dfrac{{26 - 20}}{2} = 3cm)

Chọn C.

Ý kiến của bạn