Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một con lắc lò xo nhẹ có độ cứng 100Nm và vật nhỏ khối

Một con lắc lò xo nhẹ có độ cứng 100Nm và vật nhỏ khối

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một con lắc lò xo nhẹ có độ cứng (100N/m) và vật nhỏ khối lượng m. Con lắc dao động điều hòa theo phương nằm ngang với chu kì T. Biết ở thời điểm (t) vật có li độ 5cm, ở thời điểm (t + dfrac{T}{4}) vật có tốc độ ( - 50cm/s). Giá trị của (m) bằng


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

+ Viết phương trình li độ và phương trình vận tốc


+ Sử dụng biểu thức: (omega  = sqrt {dfrac{k}{m}} )

Giải chi tiết:

Tại thời điểm t: (x = Aco{rm{s}}left( {omega t + varphi } right) = 5cm) (1)

Tại thời điểm (t + dfrac{T}{4}):

({x_1} = Aco{rm{s}}left( {omega left( {t + dfrac{T}{4}} right) + varphi } right) = Aco{rm{s}}left( {omega t + varphi  + dfrac{pi }{2}} right))

Vận tốc khi đó:

(begin{array}{l}{v_1} = Aomega co{rm{s}}left( {omega t + varphi  + dfrac{pi }{2} + dfrac{pi }{2}} right)\,,,,,, =  - Aomega co{rm{s}}left( {omega t + varphi } right) =  - 50cm/send{array})  (2)

Từ (1) và (2) ta suy ra: (omega  = 10left( {ra{rm{d}}/s} right))

Lại có: (omega  = sqrt {dfrac{k}{m}}  Rightarrow m = dfrac{k}{{{omega ^2}}} = dfrac{{100}}{{{{10}^2}}} = 1kg)

Chọn B.

Ý kiến của bạn