Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một con lắc lò xo treo vào một điểm cố định dao động đi

Một con lắc lò xo treo vào một điểm cố định dao động đi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một con lắc lò xo treo vào một điểm cố định, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì (0,4,,s), biên độ (8,,cm). Trong một chu kì, thời gian mà lực đàn hồi ngược chiều lực kéo về là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Chu kì của con lắc lò xo treo thẳng đứng: (T = 2pi sqrt {dfrac{{Delta {rm{l}}}}{g}} )


Sử dụng VTLG và công thức: (Delta t = dfrac{{Delta varphi }}{omega })

Giải chi tiết:

Chu kì của con lắc là:

(begin{array}{l}
T = 2pi sqrt {frac{{Delta {rm{l}}}}{g}} \
Rightarrow Delta l = frac{{g{T^2}}}{{4{pi ^2}}} = frac{{10.0,{4^2}}}{{4.{pi ^2}}} = 0,04{mkern 1mu} {kern 1pt} {kern 1pt} {mkern 1mu} {kern 1pt} {kern 1pt} left( m right) = 4cm\
Rightarrow Delta l = frac{A}{2}
end{array})

Ta có VTLG:

 

Từ VTLG, ta thấy lực đàn hồi ngược chiều với lực kéo về khi vật có li độ:

( - Delta l le x le 0 Rightarrow  - dfrac{A}{2} le x le 0)

Góc quét trong 1 chu kì là:

(Delta varphi  = 2alpha  = 2left( {dfrac{pi }{2} - arcos dfrac{{Delta l}}{A}} right) = 2.left( {dfrac{pi }{2} - arcos dfrac{1}{2}} right) = dfrac{pi }{3},,left( {rad} right))

Thời gian lực đàn hồi ngược chiều lực kéo về trong 1 chu kì là:

(Delta t = dfrac{{Delta varphi }}{omega } = dfrac{{Delta varphi }}{{dfrac{{2pi }}{T}}} = dfrac{{dfrac{pi }{3}}}{{dfrac{{2pi }}{{0,4}}}} = dfrac{1}{{15}},,left( s right))

Chọn D.

Ý kiến của bạn