Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một cửa hàng mua 640kg đậu đen và mua số đậu xanh bằng

Một cửa hàng mua 640kg đậu đen và mua số đậu xanh bằng

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một cửa hàng mua 640kg đậu đen, và mua số đậu xanh bằng (frac{1}{8}) số đậu đen. Hỏi cửa hàng đó mua tất cả bao nhiêu ki-lô-gam đậu đen và đậu xanh? 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Tính số ki-lô-gam đậu xanh của cửa hàng, sau đó tính tổng số ki-lô-gam đậu xanh và đậu đen của cửa hàng đã mua.

Giải chi tiết:

Cửa hàng đó đã mua số ki-lô-gam đậu xanh là: (640:8 = 80left( {kg} right))

Cửa hàng đó mua tất cả số ki-lô-gam đậu đen và đậu xanh là: (640 + 80 = 720left( {kg} right))

Đáp số: (720,kg.)

Chọn B. 

Ý kiến của bạn