Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một cuộn cảm có độ tự cảm L =

Một cuộn cảm có độ tự cảm L =

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một cuộn cảm có độ tự cảm L = frac{0,5sqrt{2}}{pi } (H) mắc nối tiếp với một điện trở thuần R. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều tần số f = 50Hz có giá trị hiệu dụng U = 100V thì điện áp hai đầu R là U1 = 25√2 V, hai đầu cuộn dây là U2 = 25√10 V. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn