Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một cuộn dây có điện trở thuần R = 100√3 Ω và độ tự cảm L =

Một cuộn dây có điện trở thuần R = 100√3 Ω và độ tự cảm L =

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một cuộn dây có điện trở thuần R = 100√3 Ω và độ tự cảm L = 3/ π (H) mắc nối tiếp với một đoạn mạch X có tổng trở ZX rồi mắc vào điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V, tần số 50Hz thì thấy dòng điện qua mạch điện có cường độ hiệu dụng bằng 0,3A và chậm pha 300 so với điện áp giữa hai đầu mạch. Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X bằng:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn