Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một cuộn dây dẫn có điện trở thuần không đáng kể được nối và

Một cuộn dây dẫn có điện trở thuần không đáng kể được nối và

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một cuộn dây dẫn có điện trở thuần không đáng kể được nối vào mạng điện xoay chiều 127V , 50Hz . Dòng điện cực đại qua nó bằng 10A. Độ tự cảm của cuộn dây là

 

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn