Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một cuộn dây khi mắc vào hiệu điện thế xoay  chiều 50V-50Hz

Một cuộn dây khi mắc vào hiệu điện thế xoay  chiều 50V-50Hz

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một cuộn dây khi mắc vào hiệu điện thế xoay  chiều 50V-50Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 0,2A và công suất tiêu thụ trên cuộn dây là 1,5W . Hệ số công suất của mạch là

 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn