Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện C, hiệu điện thế hai đ

Một cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện C, hiệu điện thế hai đ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện C, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là 120sqrt{2}cos100pi t(V), hiệu điện thế hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng là 120 V và nhanh pha π/2 so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch. Tìm hệ số công suất của mạch

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn