Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một dao động điều hòa có phương trình x = 5cos(πt/3 – π/2) (

Một dao động điều hòa có phương trình x = 5cos(πt/3 – π/2) (

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một dao động điều hòa có phương trình x = 5cos(πt/3 – π/2) (cm). Biết tại thời điểm t1(s) li độ x = 4cm.Tại thời điểmt1 + 3(s) có li độ là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn