Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động theo phương vuông

Một dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động theo phương vuông

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một dây đàn hồi rất dài có đầu A dao động theo phương vuông góc với sợi dây.Tốc độ truyền sóng trên dây là 4m/s. Xét một điểm M trên dây và cách A một đoạn 40cm, người ta thấy M luôn dao động lệch pha so với A một góc ∆ φ =(n+0,5) π với n là số nguyên.Biết tần số f có giá trị nằm trong khoảng từ 8Hz đến 13Hz.Giá trị tần số là:

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

∆ φ = 2πd.f/v=(n+0,5)π => f=(n+0,5).v/2d=(n+0,5).5=> n=2;f=12,5Hz

=>Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn