Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một dây dẫn kim loại có các electron tự do chạy qua Tro

Một dây dẫn kim loại có các electron tự do chạy qua Tro

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một dây dẫn kim loại có các electron tự do chạy qua. Trong (10,,left( s right)) đã có điện lượng (9,6,,C) chạy qua. Cường độ dòng điện qua dây là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Cường độ dòng điện: (I = frac{q}{t})

Giải chi tiết:

Cường độ dòng điện qua dây là:

(I = frac{q}{t} = frac{{9,6}}{{10}} = 0,96,,left( A right))

Chọn A.

Ý kiến của bạn