Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một điện trở 10 Ω có dòng điện xoay chiều chạy qua tro

Một điện trở 10 Ω có dòng điện xoay chiều chạy qua tro

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một điện trở 10 Ω có dòng điện xoay chiều chạy qua trong thời gian 30 phút thì nhiệt lượng tỏa ra là 900 kJ. Cường độ dòng điện cực đại chạy qua điện trở là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở: Q = I2Rt

Cường độ dòng điện cực đại: ({I_0} = Isqrt 2 )

Giải chi tiết:

Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở là:

(begin{array}{l}Q = {I^2}Rt Rightarrow I = sqrt {frac{Q}{{R.t}}} = sqrt {frac{{{{900.10}^3}}}{{10.30.60}}} = sqrt {50} ,,left( A right)\ Rightarrow {I_0} = Isqrt 2 = 10,,left( A right)end{array})

Ý kiến của bạn