Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi

Một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi pôlipeptit hay một phân tử ARN được gọi là:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đoạn ADN mang thông tin mã hóa cho một chuối polypeptid hay một phân tử ARN được gọi là một gen

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn