Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một đoàn học sinh đi từ A đến B qua địa điểm C để cắm t

Một đoàn học sinh đi từ A đến B qua địa điểm C để cắm t

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một đoàn học sinh đi từ A đến B qua địa điểm C để cắm trại. Sau khi đi đoạn AB mất 2 giờ 30 phút thì họ tăng vận tốc thêm mỗi giờ 1km để đến C đúng giờ quy định. Tính quãng đường AC, biết rằng đoạn đường AB dài hơn đoạn BC là (0,5km) và đi đoạn đường BC hết 2 giờ. 


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Để dễ so sánh, ta vẽ đoạn AB và đoạn BC như sau:


 


Nếu đi từ B đến C với vận tốc ban đầu thì sau 2 giờ đoàn học sinh mới đến D cách C là (2km.) Vậy đoạn AB dài hơn đoạn BD là (2,5km.) Suy ra thời gian đi đoạn đường AB nhiều hơn thời gian đi đoạn đường BD (với vận tốc ban đầu) là 30 phút.


Trong 30 phút đi được (2,5km.)


Từ đấy ta tìm được vận tốc ban đầu, tìm quãng đường AB, quãng đường BC, rồi tính quãng đường AC.

Giải chi tiết:

Để dễ so sánh, ta vẽ đoạn AB và đoạn BC như sau:

 

Nếu đi từ B đến C với vận tốc ban đầu thì sau 2 giờ đoàn học sinh mới đến D cách C là (2km.) Vậy đoạn AB dài hơn đoạn BD là (2,5km.) Suy ra thời gian đi đoạn đường AB nhiều hơn thời gian đi đoạn đường BD (với vận tốc ban đầu) là 30 phút.

Trong 30 phút đi được (2,5km.)

Vậy vận tốc ban đầu là: (2,5 times 2 = 5) (km/giờ)

Quãng đường AB dài: (5 times 2,5 = 12,5,left( {km} right))

Quãng đường BC dài là: (12,5 - 0,5 = 12left( {km} right))

Quãng đường AC dài là: (12,5 + 12 = 24,5left( {km} right))

Đáp số: (24,5km.)

Chọn D.

Ý kiến của bạn