Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một đoạn mã gốc của gen có trình tự các nuclêôtit như sau: 3

Một đoạn mã gốc của gen có trình tự các nuclêôtit như sau: 3

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một đoạn mã gốc của gen có trình tự các nuclêôtit như sau: 3’… AAATTGAGX…5’ Trình tự các nuclêôtit của đoạn mARN tương ứng là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

đoạn mã gốc của gen có trình tự các nuclêôtit như sau: 3’… AAATTGAGX…5’, ARN polimerase chạy dọc mạch mã gốc theo chiều 3’-5’ và tạo ra mARN có trình tự 3’…GXUXAAUUU…5’.Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn