Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch nhỏ AM và MB mắc nối tiếp

Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch nhỏ AM và MB mắc nối tiếp

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch nhỏ AM và MB mắc nối tiếp với nhau. Đoạn mạch AM gồm điện trở R1 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C1. Đoạn mạch MB gồm điện trở R2 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C2. Khi đặt vào hai đầu A, B một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM là U1, còn điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB là U2. Nếu U = U1 + U2 thì hệ thức liên hệ nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Phương pháp: Sử dụng lí thuyết mối quan hệ về pha của các điện áp trong mạch điện xoay chiều

+ Theo đề bài để U = U1 + U2 hay U = UAM + UMB thì uAM và uMB phải cùng pha với nhau

=> tanφAM = tanφMB ó ZC1/R1 = ZC2/R2 => R1.C1 = R2.C2

=> Chọn A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn