Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R=50

Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R=50

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R=50sqrt{3}Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L=frac{1}{pi }H và tụ điện có điện dung C=frac{10^{-3}}{5pi }µF mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức u=200sqrt{2}cos(100pi t-frac{pi }{3})V . Biểu thức cường độ dòng điện tức thời chạy qua mạch là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Biểu thức cường độ dòng điện là : 

=>Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn