Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Biết U<sub>0L </sub>= U<sub>

Một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Biết U<sub>0L </sub>= U<sub>

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Biết U0L = U0C/2. So với hđt u ở hai đầu đoạn mạch, cường độ dòng điện i qua mạch sẽ:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

=>Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn