Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một đoạn mạch xoay chiều RLC không phân nhánh biết rằng điện

Một đoạn mạch xoay chiều RLC không phân nhánh biết rằng điện

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một đoạn mạch xoay chiều RLC không phân nhánh biết rằng điện trở thuần, cảm kháng, dung kháng là khác không. Phát biểu nào sau đây là đúng?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn