Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một đoàn tàu vào ga chuyển động với vận tốc 36kmh thì c

Một đoàn tàu vào ga chuyển động với vận tốc 36kmh thì c

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một đoàn tàu vào ga chuyển động với vận tốc (36km/h) thì chuyển động chậm dần đều. Sau (20s,) vận tốc còn (18km/h.) Sau bao lâu kể từ khi hãm phanh thì tàu dừng hẳn?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức: (v = {v_0} + at)

Giải chi tiết:

Đổi: (left{ begin{array}{l}{v_0} = 36km/h; = 10m/s\v = 18{rm{ }}km/h; = 5{rm{ }}m/send{array} right.)

Gia tốc của đoàn tàu:

(a = dfrac{{v - {v_0}}}{t} = dfrac{{5 - 10}}{{20}} =  - 0,25{mkern 1mu} {mkern 1mu} left( {m/{s^2}} right))

Thời gian tàu hãm phanh đến khi dừng hẳn:

(t = dfrac{{v - {v_0}}}{a} = dfrac{{0 - 10}}{{ - 0,25}} = 40{mkern 1mu} {mkern 1mu} left( s right))

Chọn B.

Ý kiến của bạn