Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một đội công nhân có 38 người nhận sửa một đoạn đường d

Một đội công nhân có 38 người nhận sửa một đoạn đường d

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một đội công nhân có 38 người nhận sửa một đoạn đường dài 1330m trong 5 ngày. Hỏi nếu muốn sửa một quãng đường dài 1470m trong 2 ngày thì cần bao nhiêu công nhân? (năng suất của mỗi người đều như nhau)


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Trả lời các câu hỏi sau:


38 người trong 1 ngày sửa được số mét đường là?


1 người trong 1 ngày sửa được số mét đường là?


1 người trong 2 ngày sửa được số mét đường là?


Muốn sửa một quãng đường dài 1470m trong 2 ngày thì cần số người là?

Giải chi tiết:

Tóm tắt:

38 người – 1330m – 5 ngày

…. người ? – 1470m – 2 ngày

Lời giải:

38 người trong 1 ngày sửa được số mét đường là: (1330:5 = 266left( m right))

1 người trong 1 ngày sửa được số mét đường là: (266:38 = 7left( m right))

1 người trong 2 ngày sửa được số mét đường là: (7 times 2 = 14left( m right))

Muốn sửa một quãng đường dài 1470m trong 2 ngày thì cần số người là:

(1470:14 = 105) (người)
Đáp số: 105 người.

Chọn A.

Ý kiến của bạn