Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một đơn vị bộ đội chuẩn bị một số gạo đủ cho 50 người ă

Một đơn vị bộ đội chuẩn bị một số gạo đủ cho 50 người ă

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một đơn vị bộ đội chuẩn bị một số gạo đủ cho 50 người ăn trong 10 ngày. 3 ngày sau được tăng thêm 20 người. Hỏi đơn vị cần chuẩn bị thêm bao nhiêu suất gạo nữa để cả đơn vị đủ ăn trong những ngày sau đó? (số gạo mỗi người ăn trong 1 ngày là một suất gạo)


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Dự định: 50 người : 10 ngày


Sau 3 ngày: 50 + 20 người : ……..?

Giải chi tiết:

1 người ăn hết số gạo đó trong số ngày là: (50 times 10 = 500) (ngày)

Mỗi người ăn trong 1 ngày là 1 suất gạo do đó, số ngày 1 người ăn hết số gạo đó chính là số suất gạo đủ ăn trong 10 ngày của 50 người.

Số suất gạo ăn trong 3 ngày của 50 người là: (3 times 50 = 150) (suất gạo)

Sau 3 ngày, có tổng số người là: (50 + 20 = 70) (người)

Số suất gạo còn lại sau 3 ngày là: (500 - 150 = 350) (suất)

Số suất gạo đủ cho 70 người ăn trong số ngày là: (350:70 = 5) (ngày)

Vậy cần phải chuẩn bị thêm số suất gạo đủ cho cả đơn vị ăn trong 2 ngày nữa là:

(70 times 2 = 140) (suất gạo)

Đáp số: 140 suất gạo.

Chọn C.

Ý kiến của bạn