Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một dòng điện thẳng, dài có cường độ 20 (A), cảm ứng từ tại

Một dòng điện thẳng, dài có cường độ 20 (A), cảm ứng từ tại

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một dòng điện thẳng, dài có cường độ 20 (A), cảm ứng từ tại điểm M cách dòng điện 5 (cm) có độ lớn là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 11, Tổng ôn tập lý thuyết lớp 11 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn