Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một dòng điện xoay chiều mà cường độ dòng điện có biểu thức<

Một dòng điện xoay chiều mà cường độ dòng điện có biểu thức<

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một dòng điện xoay chiều mà cường độ dòng điện có biểu thứci=2cos(100Pi t+frac{Pi }{2} . Cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn