Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một đột biến gen có thể gây ra biến đổi nucleotit ở bất kì v

Một đột biến gen có thể gây ra biến đổi nucleotit ở bất kì v

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một đột biến gen có thể gây ra biến đổi nucleotit ở bất kì vị trí nào trên gen. Nếu như đột biến xảy ra ở vùng điều hòa của gen thì gây nên hậu quả gì?

 


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Gen điều hòa tham gia điều hòa sự biểu hiện gen, không tham gia vào cấu trúc gen nên nếu gen tạo sản phẩm thì sản phẩm không đổi

Nếu đột biến này làm tăng( hoặc giảm) sự biểu hiện của gen điều hòa sẽ làm tăng ( hoặc giảm) sự biểu hiện của gen trong vùng mã hóa

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn