Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một đột biến gen lặn làm mất màu lục lạp đã xảy ra số tế bào

Một đột biến gen lặn làm mất màu lục lạp đã xảy ra số tế bào

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một đột biến gen lặn làm mất màu lục lạp đã xảy ra số tế bào lá của một loại cây quý. Nếu sau đó người ta chỉ chọn phần lá xanh đem nuôi cấy để tạo mô sẹo và mô này được tách ra thành nhiều phần để nuôi cấy tạo các cây con. Cho các phát biểu sau đây về tính trạng màu lá của các cây con tạo ra:

(1)  Tất cả cây con đều mang số lượng gen đột biến như nhau.

(2)  Tất cả cây con tạo ra đều có sức sống như nhau.

(3)  Tất cả các cây con đều có kiểu hình đồng nhất.

(4)  Tất cả các cây con đều có kiểu gen giống mẹ.

Số phát biểu đúng là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Gen ngoài nhân gồm nhiều alen, có khả năng nhân đôi độc lập với sự nhân lên của tế bào và phân bố không đều cho các tế bào con nên một đột biến gen lặn xảy ra ngoài nhân thì tế bào con có thể nhận được gen đột biến hoặc không, kiểu hình ở đời con có thể là xanh (chỉ nhận gen bình thường), đốm (nhận cả gen đột biến và gen bình thường), hoặc bạch tạng (chỉ nhận gen đột biến và gây chết vì mất khả năng quang hợp).

Đáp án A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn