Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một đột biến gen lặn ở một gen nằm trong ti thể gây nên chứn

Một đột biến gen lặn ở một gen nằm trong ti thể gây nên chứn

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một đột biến gen lặn ở một gen nằm trong ti thể gây nên chứng động kinh ở người. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về đặc điểm di truyền của bệnh trên?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Gen trong ty thể => di truyền theo dòng mẹ => mẹ bị bệnh thì các con đều bị bệnh.

Chọn A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn