Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một đột biến ở AND ti thể gây bệnh cho người ( gây chứng mù

Một đột biến ở AND ti thể gây bệnh cho người ( gây chứng mù

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một đột biến ở AND ti thể gây bệnh cho người ( gây chứng mù đột phát ở người lớn). Phát biểu nào sau đây đúng về sự di truyền này?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Gen gây bệnh nằm trong TBC con nhân được gen tế bào chất chủ yêu là của mẹ

Nếu mẹ bị bệnh thì con luôn bị mắc bệnh

Phát biểu đúng là A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn