Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một dung dịch chứa a mol H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> hòa tan

Một dung dịch chứa a mol H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> hòa tan

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một dung dịch chứa a mol H2SO4 hòa tan hết b mol Fe thu được khí A và 42,8g muối khan. Cho a : b = 6 : 2,5. Giá trị của a , b lần lượt là :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Bảo toàn khối lượng : Giả sử tạo x mol Fe3+ và y mol Fe2+

=> x + y = b

Bảo toàn e : ne = 3x + 2y = 2nSO2 ; nSO4 muối = ½ (3nFe3+ + 2nFe2+) = nSO2

=> nH2SO4 = nSO2 + nSO4 muối = 3x + 2y = a => nSO4 muối = 0,5a

=> bảo toàn khối lượng : mFe + mSO4 muối = 42,8 = 56b + 96.0,5a

Lại có : a : b = 6 : 2,5

=> a = 0,6 ; b = 0,25

=>C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn