Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một dung dịch hấp thu bước sóng 0,3µm và phát ra bức xạ có b

Một dung dịch hấp thu bước sóng 0,3µm và phát ra bức xạ có b

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một dung dịch hấp thu bước sóng 0,3µm và phát ra bức xạ có bước sóng 0,52 µm. Người ta gọi hiệu suất của sự phát quang là tỉ số giữa năng lượng ánh sáng phát quang  và năng lượng ánh sáng hấp thụ. Số photon bị hấp thụ dẫn đến sự phát quang chiếm tỉ lệ là 1/5 của tổng số photon chiếu tới dung dịch. Hiệu suất của sự phát quang dung dịch là:  


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Năng lượng của photon ánh sang phát quang và ánh sang tới lần lượt là:

.ε=   và ε0=

Vì cứ 5 photon chiếu tới có 1 photon phát ra, nên hiệu suất phát quang là:

H=  = =11,54%

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn lý cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn