Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một gen có 105 chu kì xoắn và số nuclêôtit loại guanin (loại

Một gen có 105 chu kì xoắn và số nuclêôtit loại guanin (loại

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một gen có 105 chu kì xoắn và số nuclêôtit loại guanin (loại G) chiếm 28%. Tổng số liên kết hiđrô của gen là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Gen có 105 chu kì xoắn ó có tổng số nu là 105 x 10 x 2 = 2100 nu

G = 28%

=> Vậy G = X = 588 và A = T = 462

=> Tổng số liên kết H là 2A + 3G = 2688

=> Đáp án B

 

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn