Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một gen có 105 chu kì xoắn và số nuclêôtit loại guanine (loạ

Một gen có 105 chu kì xoắn và số nuclêôtit loại guanine (loạ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một gen có 105 chu kì xoắn và số nuclêôtit loại guanine (loại G) chiếm 28%. Tổng số liên kết hiđrô của gen là:    


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn