Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một gen có 2 alen A và a, người ta thấy trong quần thể có 5

Một gen có 2 alen A và a, người ta thấy trong quần thể có 5

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một gen có 2 alen A và a, người ta thấy trong quần thể có 5 kiểu hình và 5 kiểu gen  bình thường khác nhau chứa 2 alen nói trên . Tính trạng do gen này qui định tuân theo qui luật di truyền nào?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Trong quần thể có 5 kiểu gen

→ Tính trạng nằm trên NST giới tính X vùng không tương đồng với Y

Mà có 5 loại kiểu hình khác nhau

→ XAXa cho 1 kiểu hình khác XAXA và XaXa

→ Tính trạng trội không hoàn toàn

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn