Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một gen có 500 ađênin, 1000 guanin. Sau đột biến, gen có 400

Một gen có 500 ađênin, 1000 guanin. Sau đột biến, gen có 400

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một gen có 500 ađênin, 1000 guanin. Sau đột biến, gen có 4001 liên kết hiđrô nhưng chiều dài không thay đổi. Đây là loại đột biến


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Gen ban đầu có số liên kết hidro là: 500 x 2 + 1000 x 3 = 4000 liên kết hidro

Gen sau đột biến tăng thêm 1 liên kết hidro nhưng số nu không thay đổi => thay thế một cặp A-T bằng một cặp G-X

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn