Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một gen có 900 cặp nuclêôtit và có tỉ lệ các loại nuclêôtit

Một gen có 900 cặp nuclêôtit và có tỉ lệ các loại nuclêôtit

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một gen có 900 cặp nuclêôtit và có tỉ lệ các loại nuclêôtit bằng nhau. Số liên kết hiđrô của gen là


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Gen có 900 cặp nu, tỉ lệ các loại nu bằng nhau : A = T = G = X = 1800 : 4 = 450

→ số liên kết hidro của gen là : 2A + 3G = 2250

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn