Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một gen có chiều dài 3570Å và số nuclêôtit loại ađênin (loại

Một gen có chiều dài 3570Å và số nuclêôtit loại ađênin (loại

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một gen có chiều dài 3570Å và số nuclêôtit loại ađênin (loại A) chiếm 20%. Số nuclêôtit mỗi loại của gen là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn