Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một gen có chiều dài 5100 Å và có 3.900 liên kết hiđrô. Số l

Một gen có chiều dài 5100 Å và có 3.900 liên kết hiđrô. Số l

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một gen có chiều dài 5100 Å và có 3.900 liên kết hiđrô. Số lượng từng loại nu của gen nói trên bằng:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Số lượng nucleotit trong gen là : 5100 : 3,4 x 2 = 3000

Từ đó ta có : 2A + 2G = 3000

2A + 3G = 3900 => 2A + 2G + G = 3900 => G = 900 

→A = T = 600, G = X = 900

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn