Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một gen của sinh vật nhân sơ có guanin chiếm 20% tổng số nuc

Một gen của sinh vật nhân sơ có guanin chiếm 20% tổng số nuc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một gen của sinh vật nhân sơ có guanin chiếm 20% tổng số nuclêôtit của gen. Trên một mạch của  gen này có 150 ađênin và 120 timin. Số liên kết hiđrô của gen là


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Mạch 1 có :     A1 = 150 và T1 = 120

Do A liên kết với T

→ mạch 2 có : A2 = T1 và T2 = A1

Do đó A = A1 + A2 = A1 + T1 = 270

Vậy A = T = 270

Có G = 20%

Mà số nu của mạch = 2A + 2G = 100%

→ vậy G = 180

Số liên kết hidro của gen là : 2A + 3G = 1080

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn