Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Một gen khi bị biến đổi mà làm thay đổi một loạt các tí

Một gen khi bị biến đổi mà làm thay đổi một loạt các tí

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một gen khi bị biến đổi mà làm thay đổi một loạt các tính trạng trên cơ thể sinh vật thì gen đó là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Một gen khi bị biến đổi mà làm thay đổi một loạt các tính trạng trên cơ thể sinh vật thì gen đó là gen đa hiệu.

Chọn C

Ý kiến của bạn