Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

 Một gen khi tự nhân đôi một lần số liên kết hiđrô bị phá vỡ

 Một gen khi tự nhân đôi một lần số liên kết hiđrô bị phá vỡ

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

 Một gen khi tự nhân đôi một lần số liên kết hiđrô bị phá vỡ là 3600, biết trong gen có số liên kết hiđrô giữa các cặp G-X bằng với số liên kết hiđrô giữa các cặp A-T. Chiều dài của gen trên là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta có số liên kết hidro bị phá vỡ bằng 3600 cũng bằng số liên kết hidro của gen nên ta có 2A+3G =3600

Mặt khác số liên kết hiđrô giữa các cặp G-X bằng với số liên kết hiđrô giữa các cặp A-T => 2A=3G

Ta có hệ phương trình : Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn