Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Một gen (M) có chiều dài 0,51m. Trong quá trình dịch mã đã

Một gen (M) có chiều dài 0,51m. Trong quá trình dịch mã đã

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Một gen (M) có chiều dài 0,51m. Trong quá trình dịch mã đã tổng hợp nên một chuỗi pôlipeptít có 399 axitamin. (M) là gen của loại sinh vật nào sau đây?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Gen M có chiều dài 0.51m => N= 3000 nu.

Phiên mã tạo ra mRNA có 500 bộ ba

Nếu gen M là của sinh vật nhân sơ , dịch mã sẽ tạo ra 500-1=499 aa khác với đề bài =>gen M là của sinh vật nhân thực.Đáp án C.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn